درباره ما

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فراشناخت تبریز

یکی از اصول اولیه و اساسی مرکز ارائه خدمات حرفه ای به مراجعان گرانقدر می باشد . به همین دلیل در طول این سالها تلاش نموده است تا با دعوت از همکاران و مشاوران توانمند نسبت به تحقق هدف فوق مبادرت نماید .

در حال حاضر همکاران این مرکز علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی مرتبط و تجارب حرفه ای و تدریس در مراکز علمی و دانشگاهی صلاحیت های علمی و اخلاقی آنان نیز مورد تأیید قرارگرفته است

زندگی خوب با انتخاب خوب

خدمات مرکز

انتخاب همسر یکی از مهمترین تصمیمات زندگی هر فرد محسوب می شود .

شما میتوانید با ما برای حل انواع مشکلات در تماس باشید!

ahangareanzabee@gmail.com (یا) 0
همکاران ما
دکتر احد آهنگر
دکتر احد آهنگر
راهکار الکترونیک سهند